ضمایر در زبان آلمانی

قبل از اینکه بخواهیم به توضیح ضمایر در زبان آلمانی بپردازیم قصد دارم کمی با شما در رابطه با  مفهوم ضمیر صحبت کنم

ضمیر چیست؟

ضمیر در واقع جایگزینی است برای نام در جملات، مثلاً به جای آنکه بگوییم «کامران را دیدم و به کامران گفتم»، می‌گوییم «کامران را دیدم و به او گفتم».

                                         ضمایر شخصی

zamir

برای درک بهتر جدول بالا به نکات زیر توجه کنید:

در زبان آلمانی ، ضمیر سوم شخص مفرد دارای سه جنسیت می باشد ((er , sie , es. اینکه باید از کدام یک از این ضمایر استفاده کرد با توجه به اسمی که ضمیر با آن جایگزین می شود مشخص می شود.

او مذکرEr   = 

او خنثی  Es  =

او مونث Sie =

 در صورتی که اسم مورد نظر ما مذکرباشد از ضمیر er، اگر مونث یاشد از ضمیر sie و اگر خنثی باشد از ضمیر  es برای اشاره به آن استفاده می کنیم.

در زبان آلمانی ضمیر دوم شخص دارای دو حالت دوستانه و محترمانه است. در زبان فارسی نیز ما برای اشاره محترمانه معمولا از ضمیر «شما» و برای اشاره دوستانه از ضمیر «تو» به عنوان دوم شخص مفرد استفاده می کنیم.

اما تقاوت در اینجا میباشد که در حالت دوم شخص جمع بر خلاف زبان فارسی که تنها یک ضمیر داریم (شما) ، در زبان آلمانی دو ضمیر وجود دارد یک ضمیر برای حالت دوستانه و دیگیری برای حالت محترمانه

Sie = شما (محترمانه)

Ihr = شما (دوستانه)

    برای فهم بهتر به این ضمیر «توها» میگوییم تا بهتر متوجه منظورم شوید

این ضمیر Sie چرا علاقه مندان به زبان آلمانی را گیج کرده است ؟

مشکل از آنجاست که این ضمیر Sie  در جدول ضمیر هایی که توضیح دادم ، چهار بار با معانی متفاوت استفاده شده .ما هم قصد داریم به صورت کامل به این ضمیر عجیب و گیج کننده بپردازیم

ضمیر SIE :

zamir2