مدت زمان انتظار وقت مشاوره فوري ٢٤ ساعت مي باشد و مشاوره با جناب اقاي دياكو مرادخاني صورت مي گيرد

مشاوره ویژه

  • در نظر داشته باشید مدت زمان پاسخدهی کمتر از 24 ساعت خواهد بود
  • آخرین مدرک تحصیلی

  • سابقه کار

  • دانش زبانی شما به چه صورت می باشد

  • سوال مورد نظر خود را بپرسید